Magyar Imre Kórház

8400 Ajka, Korányi utca 1.  Tel: 06 88 521 800

Közzétételi lista 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


Hivatalos név

Magyar Imre Kórház

2023. 04. 25Előző állapot törlendő

Változásokat követően azonnal


Székhely

8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.

2023. 04. 25

Telephely

-

.

Postacím

8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.

2023. 04. 25

Telefonszám

+36 88/521-800

2023. 04. 25

Faxszám

-

.

Központi elektronikus levélcím

korhazig@korhazajka.hu

2023. 04. 25

A honlap URL-je

Www.korhazajka.hu
(jelenleg fejlesztés alatt)

2023. 04. 25

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége


8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.

Telefon: +36 88/521-800

E-mail: korhazig@korhazajka.hu

2023. 04. 25

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Dr. Varga Gábor
Tel: 88/521-824
E-mail: vargag@korhazajka.hu

2023. 04. 25

Az ügyfélfogadás rendje

Szervezeti struktúra

Alapító Okirat Módosító okirat »

2023. 04. 25

Organogram »

2023. 04. 25

SZMSZ »

2023. 06.07

A szerv vezetőinek beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége

Főigazgató:
Dr. Nagy Zoltán
E-mail: korhazig@korhazajka.hu

Orvos igazgató:
Dr. Királyné Dr. Gősi Erika
E-mail. orvosig@korhazajka.hu

Stratégiai igazgató / Ügyfélkapcsolati vezető:
Dr. Varga Gábor
Tel: 88/521-824
E-mail: vargag@korhazajka.hu

Üzemeltetési igazgató:
Ravasz Tibor Zsolt
E-mail: uzemig@korhazajka.hu

Ápolási igazgató:
Sümegi Józsefné
E-mail: sumegim@korhazajka.hu

Gazdasági igazgató
Farkas Mária Anna
E-mail: gazdig@vmkorhaz.hu
06-88/556-211
8200 Veszprém, Kórház utca 1., "D" épület, II. emelet

2023. 04. 25

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali1.2. A felügyelt költségvetési szervek


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve

Nem releváns

2023. 04. 25


Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns


2023. 04. 25


3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nem releváns


2023. 04. 25


1.3. Gazdálkodó szervezetek


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

Változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával


A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns

Változásokat követően azonnalA szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nem releváns

Változásokat követően azonnal


1.4. Közalapítványok


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nem releváns

Változásokat követően azonnal


Változásokat követően azonnal

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Nem releváns

Változásokat követően azonnal
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Nem releváns

Változásokat követően azonnal.


1.5. Lapok


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nem releváns

Változásokat követően azonnal


Az előző állapot 1 évig archívumban tartásávalA közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

Változásokat követően azonnalA közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Nem releváns

Változásokat követően azonnal


1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe


Vármegyei irányító intézmény: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1

Telefonszám: +36 88 556-000

e-mail cím: info@csfk.hu

honlap: www.csfk.hu


Irányítószerv: Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 2.

Központi telefonszám: +36-1-441-1000

E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu


Fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság


Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. Központi telefonszám: +36-1/393-5070 E-mail: okfo@okfo.gov.hu


2023.04.25.


Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélkapcsolat:


Belügyminisztérium >>


Országos Kórházi Főigazgatóság >>

2023.04.25.


Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


1.7. Költségvetési szervek


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns


Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Változásokat követően azonnal


A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns


Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Változásokat követően azonnal
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága1., A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat Módosító okirat »

2023-03-20

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


Változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


SZMSZ »

Organogram »

2023-03-20

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


Jogszabályok listája (2023)>>

2023.02.24.

Jogszabályok listája (2022)>>


Térítési díjszabályzat »


2023-03-20

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


Adatvédelem és adatkezelés »


2023-03-20

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával2., Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven


Nem releváns

3., A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése


Nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe


Nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása


Nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege


Nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás


Nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő


Nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő


Nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája


Nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás


Nem releváns


10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns
III. Közszolgáltatások


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Alapító Okirat Módosító okirat »

2023.04.25.


Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)


2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Alapító Okirat Módosító okirat »

2023.04.25.


Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás


Térítési díjszabályzat »


2023-04-25


Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)Házirendrend »

2023-04-25


4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke


Térítési díjszabályzat »


2023-04-25


Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)


IV. A szerv nyilvántartásai


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
Változásokat követően azonnal ,

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Adatvédelem és adatkezelés »

2023-04-25


Változásokat követően azonnal ,

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelem és adatkezelés »

2023-04-25


Változásokat követően azonnal .

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Adatvédelem és adatkezelés »

2023-04-25


Változásokat követően azonnal .

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Térítési díjszabályzat »

2023-04-25

V. Nyilvános kiadványok


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeiNem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása


Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja


Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns
VI. Döntéshozatal, ülésekAdatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje


Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)


Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai


Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói


Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága


Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje


Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns


7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns
VIII. Pályázatok


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Pályázatok 2023-1
Pályázatok 2023-2
Pályázatok 2023-3
Pályázatok 2023-4

2023-04-25

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


Folyamatosan

IX. Hirdetmények


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A hirdetmények felülete jelenleg fejlesztés alatt

2023-04-25

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Folyamatosan

X. Közérdekű adatok igénylése


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata >>

2023-04-25


Az előző állapot törlendőNegyedévente


2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Főigazgatói Titkárság

2023-04-25

Az előző állapot törlendő

Negyedévente


3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Magyar Imre Kórház
8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1.

Telefon: +36 88/521-800

E-mail: korhazig@korhazajka.hu

2023-04-25

Az előző állapot törlendő

Negyedévente


4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Varga Gábor
Tel: 88/521-824
E-mail: vargag@korhazajka.hu

2023-04-25

Az előző állapot törlendő

Negyedévente
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Az előző állapot törlendő

Negyedévente

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek


Nem releváns.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns.
XI Közzétételi listák


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista »


2023-04-25

Előző állapot törlendő

Változásokat követően azonnal


2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Nem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2023 I. negyedév »

2023-04-25


A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

n.a


Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok


1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem releváns


Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásukAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Negyedévente

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


Nem releváns
3.2. Költségvetések, beszámolók


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága


I. Éves költségvetés


1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései (évenként)


2023-04-25

2013 »
2013 Kincstári korr. 1 »
2013 Kincstári korr. 2 »
2014 »
2014 Kincstári korr. 1 »
2014 Kincstári korr. 2 »
2015 »
2015 Kincstári korr. 1 »
2015 Kincstári korr. 2 »
2016 »
2016 Kincstári korr. »
2017 »
2018 »

A változásokat követően azonnal


II. Számviteli beszámolók


1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolókként)Költségvetési beszámoló 2022

2023-08-15

2013 »
2014 »
2015 »
2016 »
2017 »
2018 »
2019 »
2020 »
2021 »

A változásokat követően azonnalIII. A költségvetés végrehajtása


1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói (beszámolókként)


2023-04-25

A változásokat követően azonnal

3.3. Költségvetések, beszámolók


Adatok

Frissítés dátuma

Archívum

Adatfrissítés gyakorisága

I. A foglalkoztatottak1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2023.II. negyedév »

2023-04-25

2023.I. negyedév »
2022. I. negyedév »
202
2. II. negyedév »
202
2. III. negyedév »
202
2. IV. negyedév »

Negyedévente


2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Negyedévente

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Negyedévente
II. Támogatások1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve


Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja


Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege


Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns
III. Szerződések1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével


2023-04-25

2018 »
2019 »
2020 »
2021 »
2022 »

A döntés meghozatalát követő 60. napig

IV. Koncessziók1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns
V. Egyéb kifizetések1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Nem releváns
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések


1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Negyedévente


VII. Közbeszerzés


1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2023. évi közbeszerzési terv »

2023-04-25

2018 »
2019 »
2020 »
2021 »

Negyedévente

- visszalépés -